شخصی سازی    
  1. پنج‌شنبه, 28 تير 1397
  2. ورود
پیمانکاران
تعداد دریافت : 0
تعداد دریافت : 0
تعداد دریافت : 0
شرایط دریافت صورت وضعیت
تعداد دریافت : 0
تعداد دریافت : 0
در این فایل به تمامی مواردی که پیمانکاران برای صورت وضعیت کردن پروژها نیاز دارند اشاره شده و کنترل صورت وضعیت پیمانکاران توسط کارشناسان دفتر کنترل پروژه طبق موارد مطرح شده در این دستورالعمل  صورت می گیرد.
تعداد دریافت : 0
صفحه1از41234.بعدي.برو

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0