شخصی سازی    
  1. سه‌شنبه, 3 مهر 1397
  2. ورود

اساتید عضو هیئت علمی دانشگاه های کشور در صورت علاقه به داوری پروژه های تحقیقاتی ارائه شده در شرکت توزیع نیروی برق استان قم می توانند فرم فراخوان را تکمیل و مدارک را به آدرس hadiasli87@gmail.com ارسال نمایند.DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0