شخصی سازی    
  1. يکشنبه, 6 خرداد 1397
  2. ورود


لیست پیمانکاران پیشنهادی شرکت توزیع نیروی برق استان قم
جهت اجرای پروژه های نیرورسانی


نام شرکتمدیر عاملتلفن ثابتتلفن همراهدرصد عملکردظرفیت قرارداد پیمانکار(ریال)مشاهده جزییات
رادمان نيروي كويرحامد ذكايي025-3290830109121897661 172345721054
عدالت نيروي سپاهان گسترجواد باد برين025-3661797309124520329 351615020656
توان نيروي كوير پويانسيد عليرضا صادقي0253773145109127508348 501147123125
كوشا آفرين توانگسترمجتبي قوامي025-3880017709121519859 586922452610
توسعه انرژي برق شفقمحمد رحمتيان025-3880301109123532487 611458416184
آذرنگ سازه پارسوماشعليرضا كفشكنان021-8803016509128525054 633489290170
معين نيروي پارسمحمد رضا صفايي نيا025-3670580009122539124 6812300298202
عدل نيروي قمعلي كريمي0251-720929009125510313 711213017574
پويان توسعه آراد نيرو ( پتانير )احسان جهانگيريان025-3882159509122536545 731417288891
رعد گستر وارنامحمد حسين يحيي021-3625225909126119538 844437509609

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0