شخصی سازی    
  1. دوشنبه, 29 مرداد 1397
  2. ورود


لیست پیمانکاران پیشنهادی شرکت توزیع نیروی برق استان قم
جهت اجرای پروژه های نیرورسانی


نام شرکتمدیر عاملتلفن ثابتتلفن همراهدرصد عملکردظرفیت قرارداد پیمانکار(ریال)مشاهده جزییات
قدرت توان آذین مهیاراننبی احمدی3240431509126525372 051816678
رادمان نيروي كويرحامد ذكايي025-3290830109121897661 403416304986
عدالت نيروي سپاهان گسترجواد باد برين025-3661797309124520329 521615020656
آذرنگ سازه پارسوماشعليرضا كفشكنان021-8803016509128525054 584805139897
توان نيروي كوير پويانسيد عليرضا صادقي0253773145109127508348 641147123125
توسعه انرژي برق شفقمحمد رحمتيان025-3880301109123532487 641458416184
معين نيروي پارسمحمد رضا صفايي نيا025-3670580009122539124 7512997367384
عدل نيروي قمعلي كريمي0251-720929009125510313 782645902718
كوشا آفرين توانگسترمجتبي قوامي025-3880017709121519859 788092452610
پيمان صدف پارسسيد امير عباس خدامي25-3880431109126513453 893758435217
كيا نيروي نورسازان اعتماداحسان رضوانی025-3656681509126511845 90980107861
صنعت الكترونيك راموناعلی تمیمی09121060397 913372860291
عدالت گستر صنعت پويااحمد شفيعي كمال آباد025-3665514409123512392 965151695697

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0