شخصی سازی    
  1. پنج‌شنبه, 2 فروردين 1397
  2. ورود
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97-170-5فعاليت هاي خدمات مشترکين یک مرحله ای 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-4فعاليت هاي اجرايي مناطق یک مرحله ای 24/11/139614/12/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-3فعاليت هاي نيروي انساني و ناظرين یک مرحله ای 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-2فعالیت های خدماتی یک مرحله ای 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
97-170-1فعالیت های اجرایی فراخوان محدود 24/11/139614/03/139730/11/139613/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-174-08فروش اجناس اسقاط مزايده 17/11/139606/03/139724/11/139606/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-174-07مزایده فروش زمین مزايده 10/11/139606/03/139724/11/139606/12/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-170-21خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز عادی دو مرحله ای 09/10/139627/01/139714/10/139626/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-170-22خرید انواع پایه بتونی دو مرحله ای 09/10/139627/01/139714/10/139626/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-174-06فروش زمین مزايده 09/10/139627/01/139714/10/139627/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
96-174-05فروش اجناس اسقاط مزايده 29/09/139618/01/139704/10/139618/10/1396مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0