شخصی سازی    
  1. پنج‌شنبه, 28 تير 1397
  2. ورود
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97-170-13فعاليت هاي کليد در دست (بسته 01-97-84) یک مرحله ای 1397/03/051397/06/231397/03/101397/03/21مشاهده اطلاعات کامل
97-170-11سرویس پست زمینی و ترانس هوایی و تجهیزات وابسته یک مرحله ای 1397/02/261397/06/121397/03/011397/03/12مشاهده اطلاعات کامل
97-170-10فعاليت هاي کليد در دست (بسته 01-97-82- بند ه روستايی) یک مرحله ای 1397/02/091397/05/291397/02/171397/02/29مشاهده اطلاعات کامل
97-170-09فعاليت هاي کليد در دست (بسته 33-96-81- بند ه روستايی) یک مرحله ای 1397/02/091397/05/291397/02/171397/02/29مشاهده اطلاعات کامل
97-170-08بسته کلید در دست (01-97-84 مناقصه 1397/02/031397/05/231397/02/101397/02/23مشاهده اطلاعات کامل
97-170-07سرویس پست زمینی و ترانس هوایی و تجهیزات وابسته یک مرحله ای 1397/01/201397/05/111397/01/271397/02/09مشاهده اطلاعات کامل
97-170-06اکيپ تعميرات خط گرم یک مرحله ای 1397/01/201397/05/111397/01/271397/02/09مشاهده اطلاعات کامل
97-170-4فعاليت هاي اجرايي مناطق یک مرحله ای 1396/11/241397/12/141396/11/301396/12/13مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0