شخصی سازی    
  1. سه‌شنبه, 3 مهر 1397
  2. ورود
کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
97-174/01فروش زمین  جديد! مزايده 1397/06/311397/10/231397/07/121397/07/23مشاهده اطلاعات کامل
01/172-97فراخوان شناسايي پيمانکاران فعال در زمینه اتوماسیون شبکه توزیع فراخوان 1397/06/171397/09/171397/06/261397/07/10مشاهده اطلاعات کامل
97-170-18فعاليت هاي کليد در دست- طرح تملک دارایي (بسته هاي 33-97- 81، 16-97-82، 21-97-84) یک مرحله ای 1397/06/201397/10/141397/06/311397/07/14مشاهده اطلاعات کامل
97-170-16بسته کلید در دست (55-97-82 یک مرحله ای 1397/06/031397/09/121397/06/121397/06/25مشاهده اطلاعات کامل
97-170-17بسته کلید در دست (11-97-83 یک مرحله ای 1397/06/031397/09/121397/06/121397/06/25مشاهده اطلاعات کامل
97-170-15بسته کلید در دست (17-97-84- تبدیل سیم به کابل خودنگهدار یک مرحله ای 1397/06/031397/09/121397/06/121397/06/25مشاهده اطلاعات کامل
97-170-14بسته کلید در دست (09-97-82- تبدیل سیم به کابل خودنگهدار یک مرحله ای 1397/06/031397/09/121397/06/121397/06/25مشاهده اطلاعات کامل
97-170-4فعاليت هاي اجرايي مناطق یک مرحله ای 1396/11/241397/12/141396/11/301396/12/13مشاهده اطلاعات کامل
   آرشيو

DOURAN Portal V4.6.1.0

V4.6.1.0