مشترک گرامی . درصورتیکه شناسه قبض خود را در اختیار ندارید، از این قسمت میتوانید با هریک از موارد رمز رایانه ، پرونده ، شماره بدنه کنتور (فابریک) ، یا کدشناسایی شناسه قبض خود را بدست آورید.

جستجوی شناسه قبض

با توجه به حذف قبوض کاغذی بدلیل حفظ محیط زیست و جلوگیری از قطع درختان ، شما می توانید از طریق یکی از روش های زیر ، تنها با ورود شناسه قبض، از آخرین بدهی آن مطلع شده و اصل قبض را دریافت و درخصوص پرداخت آن نیز اقدام نمایید.
لازم بذکر است در هر یک از این روش ها شناسه قبض تنها یکبار از شما دریافت و ذخیره شده و در مراجعات بعدی با انتخاب آن عملیات مورد نظر انجام می پذیرد.

کلیه نرم افزارها از طریق نرم افزار GooglePlay قابل تهیه می باشند.


آسان پرداخت(آپ)

تجارت الکترونیک پارسیان(تاپ)

«به پرداخت ملت(سکه)» - بانک ملت

پرداخت الکترونیک سامان(724)

بله

بانک اول من(بام)

پرداخت الکترونیک سپهر(پاس)

کیپاد6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0