توليد پراكنده يا DG  كه اختصار Distributed Generation است به مواردي اطلاق ميشود كه برق در همان محل مصرف يا در نزديكي محل مصرف توليد ميگردد . توليد پراكنده نيروگاههاي مقياس كوچكي هستند كه ظرفيت حداكثري توليد آنها 25 مگاوات ميباشد . توليد پراكنده به آن دليل به وجود آمد كه در برخي از نقاط افت جريان و ولتاژ مشاهده مي شد . اين طرح جهت پركردن اين نقايص مطرح شد .

توليد پراكنده به دو دسته توليد همزمان برق و حرارت ( CHP ) كه اختصار Combined Heat Power  و نيز برق ، سرما و حرارت (CCHP  ) كه اختصار Combined Cold&Heat Power مي باشد . منظور از توليد همزمان ، توليد برق در كنار صور ديگر انرژي و استفاده از همه موارد به طور همزمان است .

مولد توليد همزمان مولدي است كه اتلاف حرارت آن مستقيما مورد استفاده قرار گرفته يا براي توليد آب گرم ، بخار يا كاربردهاي ديگر بازيافت مي شود .

از مزاياي مهم توليد همزمان اين است كه بازده الكتريكي موثر آن بيش از 5/1 برابر بازده نيروگاههاي حرارتي است .

جهت سرمایه گذاری در نقاط الویت دار در سطح استان قم به سایت http://iranchp.moe.gov.ir مراجعه نمایید.

جهت اطلاع ازنقاط الویت دار در سطح استان قم فایل زیر را مشاهده نمایید.

جهت اطلاع از دستور العمل ها و قراردادها و قوانین موجود به سایت https://www.tavanir.org.ir/planning/ren_dg/index.php مراجعه نمایید.

و درادامه جهت ارتباط با واحد جلب مشارکت با شماره تلفن 02538806515 -02538814939و یا به ادرس قم میدان امینی بیات شرکت توزیع نیروی برق استان قم دفتر بازار برق مراجعه نمایید.


    6.1.8.0
    گروه دورانV6.1.8.0