مرکز فوریت های برق :

  • پاسخگویی شبانه روزی           121   

سامانه خدمات غیر حضوری:

  • پاسخگویی در ساعات اداری       1521   

سامانه راهنمای بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی :

  • پاسخگویی در ساعات اداری       38828280   

سامانه انرژی :

  • پاسخگویی در ساعات اداری       1521   6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0