نهمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری سال 1400
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی سال 1400
یازدهمین کنفرانس مالی مهندس برق، کامپیوتر و مکانیک سال 1400
بیست و پنجمین کنفرانس شبکه های توزیع برق سال 1400
بیست و پنجمین کنفرانس شبکه های توزیع برق سال 1400
پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات جهانی در مهندسی کامپیوتر، برق و مکانیک سال 1400
چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران سال 1400
هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار سال 1400

چکیده مقالات ارائه شده شرکت در سال 1391

    تعداد بازدید 3178 
1393/02/21
یازده مقاله ارائه شده در 1- هفدهمین کنفرانس شبکه های توزیع سال 1391 2- چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران سال 1391 3- پنجمین کنفرانس نیروگاه های برق سال 1391 4-- 2012 International Conference on Control Engineering and communication technology 5- اولین کنفرانس انرژی بادی ایران 6- Journal of Basic and Applied Scientific Research 2013 7- کنفرانس ملی روابط عمومی 8- مجله علمی پژوهشی پژوهشهای حسابداری مالی 9- مجله علمی – پژوهشی مهندسی برق دانشگاه تبریز سال 13916.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0