تسویه حساب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Settlement of subscribers of electricity distribution companies

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت مشترکین می توانند صورت حساب خارج از دوره خود را ثبت و پیگیری نمایند

Description :

Using this service, subscribers can register and track their out-of-period bills

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - واحد قطع و وصل
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- مدت زمان ارائه خدمت چند روز می باشد؟

بطور متوسط 8 روز کاری طول خواهد کشید .

2- آیا صورتحساب های صادره دقیقا وفق نرخ های مصوب وزارت نیرو صادر شده است ؟

بله , بر اساس شرایط تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو و صادر می گردد.

3- آیا لوازم اندازه گیری تست و عمکلرد آن مورد سنجش و تایید قرار می گیرد ؟

بله , فرآیند تست لوازم اندازه گیری انجام می یابد .

4- آیا پیگیری فرآیند تسویه حساب بصورت غیر حضوری توسط مشترک مقدور میباشد؟

بله : مشترک از نتایج فرآیند با مراجعه بخش پیگیری برنامه برق من , مطلع خواهد گردید.

5- آیا در فرآیند توسیه حساب فقط بدهی برق مصرفی پرداخت می گردد؟

نخیر : در این فرآیند لو.ارم اندازه گیری تست , آخرین صورتحساب برق مصرفی صادر و کل بدهی تسویه می گردد.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0