نصب مجدد انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Reinstalling the branch of the electricity distribution companies

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه اشتراک جمع آوری موقت شده باشد ، به درخواست مشترک مجددا نصب و فعال خواهد شد.

Description :

By this service, if the subscription is temporarily collected, it will be re-installed and activated at the subscriber's request.

متوسط زمان ارائه خدمت :
8 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- منظور از نصب مجددانشعاب چیست؟

این نوع خدمت زمانی که انشعاب بصورت موقت جمع آوری شده و به درخواست مشترک مجددا نصب می شود.

2- آیا درخواست نصب مجدد انشعاب بصورت غیرحضوری امکان پذیر است؟

میتوان از طریق اپلیکیشن برق من این درخواست را ثبت کنید

3- آیا برای نصب مجدد انشعاب نیازی به تسویه بدهی توسط مشترک میباشد؟

بله، بایستی بدهی نداشته باشد.

4- مدارک لازم برای نصب مجدد ا انشعاب؟

مدارک،قولنامه یا سند مالکیت ملک، کپی کارت ملی، تسویه بدهی

5- حداکثر مدت زمان انجام خدمت نصب مجدد انشعاب چند روز میباشد؟

درصورت آماده بودن محل و وجود لوازم مورد نیاز انجام این خدمت طبق مدت زمان اعلام شده در راهنما انجام میگیرد.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0