جمع آوری موقت انشعاب مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق
Request for temporary collection of branches of electricity distribution companies

شرح خدمت :

توسط این خدمت، مشترکین میتوانند درصورت لزوم با ثبت درخواست نسبت به جمع آوری موقت انشعاب آمپری خود اقدام نمایند.

Description :

With this service, subscribers can, if necessary, register their request to temporarily collect their amp branch.

متوسط زمان ارائه خدمت :
7 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر خدمات مشترکین
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- مدارک مورد نیاز جهت درخواست جمع آوری موقت؟

- تسویه الحساب و پرداخت آخرین کارکرد کنتور
- پرداخت هزینه جمع آوری موقت
- درخواست کتبی مالک

2- در چه صورت مشترک میتواند درخواست جمع آوری موقت داشته باشد؟

- محل خالی از سکنه و فاقد مصرف کننده باشد
- محل مخروبه باشد(بدلیل ساخت وسازو...

3- آیا در زمان جمع آوری موقت کنتور برای مشترک صورت حساب قبض صادر میگردد؟

بله برای مشترک بهاء آبونمان صادر و مشترک ملزم به پرداخت آن می باشد

4- آیا برای نصب مجدد کنتور جمع آوری موقت نیاز به اجرای ارت می باشد ؟

خیر

5- شرکت برق تا چه مدت زمان می تواند امتیازکنتور جمع آوری موقت مشترک را حفظ نماید

تا زمانی مشترک فاقد بدهی باشد .
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0