اصلاح شماره تلفن همراه ثبت شده برای اشتراک برق شرکت‌های توزیع نیروی برق
Modify the Subscriber's mobile phone number for electricity subscription of power distribution companies

شرح خدمت :

توسط این خدمت ، مشترکین میتوانند شماره موبایل اشتراک مربوط به خود را ثبت و یا اصلاح نمایند تا صورتحساب های برق و سایر پیامهای شرکت توزیع نیروی بری برای ایشان ارسال گردد.

Description :

With this service, subscribers can register or modify their subscription mobile number to send electricity bills and other messages to the power distribution company.

متوسط زمان ارائه خدمت :
آنی
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر نظارت بر فروش انرژی
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • شناسه قبض محل مصرف
سوالات متداول

1- درصورتیکه پیامک صورتحساب برای مشترک ارسال نمیشود چه اقدامی میبایست انجام داد؟

میبایست از طریق یکی از درگاههای مربوطه ماننده برق من و یا 1521 شماره همراه مشترک به همراه شناسه قبض مربوطه اعلام گردد تا اصلاح شماره همراه مشترک انجام شود.

2- چنانچه مشترک شماره همراه خود را اعلام نکند چه عواقبی خواهد داشت؟

علاوه بر عدم اطلاع رسانی های به موقع به ایشان ، صورتحسابهای برق نیز برای ایشان ارسال نشده و عواقب قطع برق بدلیل عدم پرداخت بدهی بعهده ایشان خواهد بود.

3- به غیر از ارسال صورتحساب چه خدمات دیگری از طریق شماره همراه انجام میگیرد؟

در حال حاضر بسیاری از خدمات شرکت توزیع ماننده اطلاع رسانی های خاموشی ، شرکت در طرحهای مدیریت پیک تابستان و ... نیز از طریق ارسال پیامک به شماره همراه مشترک انجام میگیرد.

4- درصورتیکه که مشترک بخواهد محل سکونت را تغییر دهد ، چه اقدامی درخصوص اصلاح شماره همراه خود میبایست انجام دهد؟

میبایست شناسه قبض محل قبلی را جهت حذف شماره همراه و شناسه قبض جدید را جهت ثبت شماره همراه خود اعلام نماید.

5- آیا میتوان برای یک اشتراک چند شماره همراه اعلام کرد؟

امکان ثبت چند شماره همراه برای یک اشتراک وجود دارد. ولیکن پیامکها تنها برای یک شماره همراه ارسال خواهد شد.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0