ارائه دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق
Provide instructions and plans for the construction of electrical equipment and panels

شرح خدمت :

توسط این خدمت، دستورالعمل و نقشه ساخت تجهیزات و تابلوهای برق در اختیار تولیدکنندگان قرار میگیرد.

Description :

Through this service, instructions and plans for manufacturing electrical equipment and panels are provided to manufacturers.

متوسط زمان ارائه خدمت :
آنی
واحد پاسخگو :
معاونت مهندسی - گروه کنترل کیفیت تجهیزات
شماره تماس واحد پاسخگو :
02538838287
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
سوالات متداول

1- دستور العمل و نقشه هاي ارائه شده تا چه مدت اعتبار دارند؟

با توجه به آنلاين بودن سامانه و بانك اطلاعاتي آن ، اطلاعات ارائه شده تا زمان وجود در سامانه معتبر مي باشند.

2- چنانچه مشخصات فني تجهيز از سامانه دريافت گردد و سپس در حين ساخت تجهيزات، مشخصات تغيير نمايد وضعيت به چه صورت خواهد بود؟

اگر تجهيزات به مرحله اي از توليد رسيده باشند كه تغيير امكان پذير نباشد ،توليد كننده يا مصرف كننده 2 ماه فرصت جهت فروش و يا بهره برداري از تجهيز را خواهند داشت و پس از آن مشخصات فني جديد ملاك خواهد بود

3- چرا مشخصات فني تجيهز مورد نظر در سامانه نمايش داده نمي شود؟

مشخصات فني و دستورالعمل هاي ساخت كه نياز به ويرايش دارند ، از دسترس عموم خارج و پس از ويرايش مجدداً در دسترس قرار خواهند گرفت. جهت كسب اطلاعات بيشتر با واحد متولي تماس حاصل فرماييد.

4- تجهيز در ليست تجهيزات نمي باشد. مشخصات فني و دستورالعمل هاي مربوطه را چگونه دريافت نمايم؟

چنانچه تجهيزي درليست تجهيزات مجاز وجود ندارد به معناي آن است كه اين تجهيز مورد استفاده نمي باشد و منسوخ شده است بنابراين استفاده از آن در سطح اين شركت ممنوع است.

5-شرکت های مجاز ساخت تجهیزات تابلو از کجا بیابیم ؟

شما میتوانید از طریق پورتال لیست انها را دریافت نمایید .
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0