رسیدگی به گزارش های استفاده غیرمجاز از برق
Investigate reports of unauthorized use of electricity

شرح خدمت :

توسط این خدمت، چنانچه شخصی در جایی استفاده غیرمجاز از برق(به طرق مختلف) را مشاهده نماید ، میتواند گزارش خود را برای شرکت توزیع ارسال نماید تا بررسی های لازم و جلوگیری از استفاده غیرمجاز توسط شرکت توزیع برق انجام گیرد.

Description :

By this service, if a person observes the unauthorized use of electricity somewhere (in various ways), she can send her report to the distribution company so that the necessary investigations and prevention of unauthorized use by the electricity distribution company can be done.

متوسط زمان ارائه خدمت :
1 ماه
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر لوازم اندازه گیری
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • گزارش محل مصرف غیرمجاز
  • تصویر از محل مصرف غیرمجاز(درصورت امکان)
سوالات متداول

1- آیا اطلاعات شخصی که گزارش غیرمجاز میدهد در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت ؟

اطلاعات کلیه گزارش دهندگان مصارف غیرمجاز نزد شرکت توزیع محفوظ خواهد ماند و به هیچ عنوان در اختیار دیگران قرار نخواهد گرفت.

2- آیا ارائه گزارش مصارف غیرمجاز در محدوده های دیگری غیر از محل سکونت ارائه دهنده گزارش امکان پذیر میباشد ؟

گزارشات ارائه شده میتواند بدون توجه به محل سکونت ارائه دهنده گزارش ثبت گردد و درصورت لزوم، هماهنگی با ارائه دهنده گزارش از طریق مشخصات و شماره تماس ثبت شده توسط ایشان انجام خواهد شد.

3- آیا امکان ثبت چند گزارش توسط یک شخص وجود دارد ؟

هر شخص میتواند به هر تعداد گزارش استفاده غیرمجاز از برق ارائه نماید.

4- پیگیری نتایج گزارش ها به چه صورت خواهد بود ؟

پس از ثبت هر درخواست کد رهگیری درخواست ارائه میگردد. و از طریق کد رهگیری در سامانه برق من میتوان از نتیجه بررسی گزارش ارائه شده مطلع شد.

5- پرداخت پاداش ارائه گزارش استفاده غیرمجاز برق به چه صورت میباشد ؟

براساس دستورالعملهای ارائه شده از دستگاه بالادستی و مصوبات شرکت توزیع ، در صورت امکان مقادیر پاداش قابل پرداخت خواهد بود.

6- سرقت برق در مصارف خانگی چگونه مشخص می شود؟

- گرفتن سیم برق از تیر برق : در این شرایط فرد خاطی با الصاق غیر قانونی و غیر استاندارد سیم برق به تیر برق نزدیک خانه‌، از انرژی برق بهره‌مند می‌شود
- گرفتن انشعاب اضافی از پشت کنتور: در این روش فرد خاطی با اضافه نمودن یک انشعاب برق و عبور دادن آن از پشت کنتور اصلی ( به نحوی که مخفیانه بوده و قابل مشاهده نباشد ) ، مرتکب جرم سرقت برق می‌شود.
- ایجاد خطا در کنتور برق : در این روش با دستکاری کنتور برق به نحوی که در محاسبه مقدار مصرف انرژی برق دچار خطا شود ، جرم سرقت برق، محقق می‌شود . البته این خطا به گونه‌ای است که باعث می‌شود نصف مصرف واقعی در کنتور مربوطه ثبت شود .
- تغییر در مصارف مشترک
- بازدید مامورین شرکت توزیع در ادوار مختلف
و ...

7- مجازات و جریمه سرقت برق چگونه محاسبه می گردد؟

بر اساس قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب ، برق ، تلفن ، فاضلاب و گاز ؛ هرکس مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه خواهد بود.

8- سایر حقوق مربوطه درخصوص مجازات و جریمه سرقت برق چیست؟

الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش و در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد ، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق ، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ محکوم می گردد
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0