تعیین رتبه انرژی ساختمان‌های اداری
Determining the energy rating of office buildings

شرح خدمت :

با استفاده از این خدمت ادارات و سازمانها میتوانند درخواست خود را جهت تعیین رتبه انرژی ساختمان های اداری خود ثبت نمایند تا بررسی های لازم توسط کارشناسان مربوطه انجام و رتبه بندی به ایشان ارائه گردد.

Description :

Using this service, departments and organizations can register their request to determine the energy rating of their office buildings so that the necessary studies can be performed by the relevant experts and the rating can be provided to them.

متوسط زمان ارائه خدمت :
3 روز کاری
واحد پاسخگو :
معاونت مشترکین - دفتر مدیریت مصرف
شماره تماس واحد پاسخگو :
1521 - 02538828100 - 02538811133
نحوه ارائه خدمت :
مدارک لازم :
  • مساحت ساختمان
  • آخرین صورتحساب گاز
سوالات متداول

1- تعیین رتبه انرژی برای چه مشترکینی انجام میشود ؟

تعیین رتبه برای ساختمانهای ادارات و سازمانها انجام میگیرد.

2- آیا به ازای یک سازمان و یا یک ساختمان از سازمان یک رتبه تعیین میشود؟

معمولا تعیین رتبه برای هر ساختمان از سازمان بطور مجزا محاسبه میشود. ولیکن درصورتیکه چند ساختمان دارای یک اشتراک برق باشند ، با توجه به اینکه میبایست مصارف اشتراک مورد بررسی قرار گیرد رتبه انرژی برای اشتراک مربوطه محاسبه خواهد شد.

3- آیا بعد از تعیین رتبه انرژی برچسب انرژی نیز ارائه میشود؟

برای دریافت برچسب انرژی با توجه به هزینه های مربوطه میبایست به شرکت های مشاور مراجعه گردد.

4- برای تعیین رتبه انرژی چه مواردی مورد بررسی قرار میگیرد ؟

1- وضعیت ساختمان (تعداد طبقات ، وضعیت پنجره ها ، نوع سیستم سرمایش و گرمایش ، نوع روشنایی ساختمان و ...)
2- مصارف گاز در طول یک سال
3- مصارف برق در طول یکسال

5- در صورت نیاز به برچسب انرژی هزینه های مربوطه از چه طریقی مشخص میشود ؟

در صورت لزوم پس از مراجعه به شرکت های مشاور و بررسی های انجام شده هزینه ها توسط ایشان تعیین خواهد شد.
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0